went в PONS речника

Преводи за went в Английски»bg речника

Вижте също: go

7. go + adj or n (become):

Phrases:

7. go + adj or n (become):

Phrases:

went Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文