последен в PONS речника

Преводи за последен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

послѐд|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. последен (след който няма друг):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за последен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

последен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文