града в PONS речника

Преводи за града в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

град1 <градъ̀т, градовѐ, бр: гра̀да> СЪЩ м

град2 <градъ̀т> СЪЩ м без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за града в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

града Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文