сам в PONS речника

Преводи за сам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сам (сама̀) <самѝ> само̀ ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
self-
само-

    сам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文