път в PONS речника

Преводи за път в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

път1 <пъ̀тят, пъ̀тища, бр: пъ̀тя> СЪЩ м

1. път (за ходене, пътуване):

2. път прен:

3. път (пътуване):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за път в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

път Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文