може в PONS речника

Преводи за може в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

може → мога

Вижте също: мо̀га

мога може:

Преводи за може в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

може Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文