мозък в PONS речника

Преводи за мозък в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мо̀зъ|к <-кът, -ци, бр: -ка> СЪЩ м

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мозък в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

мозък Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文