може в PONS речника

Преводи за може в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Вижте също: мо̀га

Phrases:

II.мо̀га нсв VERB безл може

Phrases:

II.мо̀га нсв VERB безл може

Индивидуални преводни двойки

Преводи за може в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
u. U.

може Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文