might в PONS речника

Преводи за might в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: may2, may1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за might в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

might Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文