sooner в PONS речника

Преводи за sooner в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: soon

how soon …?
how soon …?
Индивидуални преводни двойки

Преводи за sooner в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки
no soonerthan

sooner Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文