някога в PONS речника

Преводи за някога в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. някога (за време):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за някога в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

някога Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文