said в PONS речника

Преводи за said в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Вижте също: say

Phrases:

you said it! inf

Phrases:

you said it! inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за said в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

said Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文