тема в PONS речника

Преводи за тема в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

тѐм|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за тема в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

тема Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文