if в PONS речника

Преводи за if в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. if (supposing that):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за if в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

if Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文