света в PONS речника

Преводи за света в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

свет (свѐта) <свѐти> свѐто ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки
  свети (-а̀)

  Преводи за света в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  света Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文