само в PONS речника

Преводи за само в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. само (единствено, изключително):

1. само (за усилване, за закана):

сам (сама̀) <самѝ> само̀ ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за само в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

само Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文