знам в PONS речника

Преводи за знам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

знам → зная

Вижте също: зна̀я

зна̀я нсв, знам нсв VERB прх

1. зная (известно ми е):

Phrases:

зна̀я нсв, знам нсв VERB прх

1. зная (известно ми е):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за знам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

знам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文