it's в PONS речника

Преводи за it's в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. it's = it is

2. it's = it has

Индивидуални преводни двойки

Преводи за it's в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

it's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文