нито в PONS речника

Преводи за нито в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

neither ... nor ...

нит <нѝтът, нѝтове, бр: нѝта> СЪЩ м ТЕХН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нито в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
neithernor

нито Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文