учтиво в PONS речника

Преводи за учтиво в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за учтиво в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

учтиво Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文