добър в PONS речника

Преводи за добър в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

доб|ъ̀р1 (-ра̀) <-рѝ> -ро̀ ПРИЛ

1. добър (⇔ лош):

  добър (-ра̀)

  Phrases:

  be kind as to

  добъ̀р2 <неизм> СЪЩ м (оценка 4)

  Индивидуални преводни двойки

  Преводи за добър в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

  добър Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  be kind as to

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Искате ли да добавите дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文