good в PONS речника

Преводи за good в Английски»bg речника

1. good (of high quality):

good-natured <better-natured, best-natured> [ˌgʊdˈneɪtʃəd, Am -tʃɚd] ADJ

good-tempered <better-tempered, best-tempered> [ˌgʊdˈtempəd, Am -pɚd] ADJ irr

good Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文