умея в PONS речника

Преводи за умея в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ум <умъ̀т, умовѐ, бр: у̀ма> СЪЩ м

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за умея в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

умея Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文