нищо в PONS речника

Преводи за нищо в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.нѝщо СЪЩ ср без мн

II.нѝщо <неизм> ПРИЛ (незначителен, безличен)

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нищо в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нищо Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文