what's в PONS речника

Преводи за what's в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. what interrog:

what's up? inf
Индивидуални преводни двойки

Преводи за what's в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

what's Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文