любов в PONS речника

Преводи за любов в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

любо̀в <-та̀> СЪЩ ж без мн

1. любов (обич):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за любов в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

любов Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文