ме в PONS речника

Преводи за ме в bg»Английски речника

Вижте също: мѐн(е)

мен(е) вин от аз

  мен(е)

  доядя̀ва ме нсв, доядѐе ме св VERB нпрх

  домързя̀ва ме нсв, домързѝ ме св VERB нпрх

  присвѝва ме нсв, присвѝе ме св VERB нпрх

  засърбя̀ва ме нсв, засърбѝ ме св VERB нпрх

  I.досърбя̀ва ме нсв, досърбѝ ме св VERB прх разг (обхваща ме силно желание за нщ)

  II.досърбя̀ва ме нсв, досърбѝ ме св VERB нпрх (засърбява ме)

  разтрѝса ме нсв, разтресѐ ме св VERB нпрх

  догнуся̀ва ме нсв, догнусѐе ме св VERB нпрх

  тресѐ ме нсв VERB безл

  мързѝ ме нсв VERB нпрх

  ме Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Не намирате дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文