готвя в PONS речника

Преводи за готвя в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

II.го̀твя нсв VERB рефл готвя се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за готвя в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

готвя Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文