прекарвам в PONS речника

Преводи за прекарвам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.прека̀рвам нсв, прека̀рам св VERB прх

II.прека̀рвам нсв, прека̀рам св VERB рефл прекарвам се

Преводи за прекарвам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

прекарвам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文