transport в PONS речника

Преводи за transport в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. transport no pl (act of conveyance):

Преводи за transport в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

transport Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文