разходи в PONS речника

Преводи за разходи в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ра̀зход <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

2. разход (пари):

Преводи за разходи в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

разходи Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文