сметки в PONS речника

Преводи за сметки в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за сметки в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

сметки Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文