срок в PONS речника

Преводи за срок в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

срок <сро̀кът, сро̀кове, бр: сро̀ка> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за срок в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

срок Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文