обществени в PONS речника

Преводи за обществени в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

общѐствен (-а) <-и> ПРИЛ

2. обществен (произтича от обществото):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обществени в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обществени Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文