social в PONS речника

Преводи за social в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

social a. SOCIOL
social a. SOCIOL

Преводи за social в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

social Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文