обществено в PONS речника

Преводи за обществено в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за обществено в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

обществено Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文