законодателство в PONS речника

Преводи за законодателство в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

законода̀телств|о <-а> СЪЩ ср ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за законодателство в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

законодателство Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文