безопасност в PONS речника

Преводи за безопасност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

безопа̀сност <-та̀> СЪЩ ж без мн

Индивидуални преводни двойки

Преводи за безопасност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

безопасност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文