намирам в PONS речника

Преводи за намирам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.намѝрам нсв, намѐря св VERB прх

II.намѝрам нсв, намѐря св VERB рефл намирам се

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за намирам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

намирам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文