лоши в PONS речника

Преводи за лоши в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за лоши в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

лоши Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文