възможност в PONS речника

Преводи за възможност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

възмо̀жност <-та̀, -и> СЪЩ ж

1. възможност (удобен случай):

I can

Преводи за възможност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

възможност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文