приложение в PONS речника

Преводи за приложение в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

приложѐни|е <-я> СЪЩ ср

4. приложение ИНФОРМ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за приложение в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
enc(l).

приложение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文