вестник в PONS речника

Преводи за вестник в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вѐстни|к <-кът, -ци, бр: -ка> СЪЩ м

Преводи за вестник в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вестник Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文