видео в PONS речника

Преводи за видео в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вѝде|о <-а> СЪЩ ср разг

Индивидуални преводни двойки

Преводи за видео в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

видео Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文