вход в PONS речника

Преводи за вход в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

вход <вхо̀дът, вхо̀дове, бр: вхо̀да> СЪЩ м

1. вход (врата):

3. вход (влизане):

5. вход ИНФОРМ, ТЕХН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за вход в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

вход Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文