глас в PONS речника

Преводи за глас в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

глас <гласъ̀т, гласовѐ, бр: гла̀са> СЪЩ м

1. глас (звук, изговор):

3. глас (вот, мнение за нщ):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за глас в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

глас Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文