приятен в PONS речника

Преводи за приятен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прия̀т|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Преводи за приятен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

приятен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文