придавам в PONS речника

Преводи за придавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.прида̀вам нсв, прида̀м св VERB прх

II.прида̀вам нсв, прида̀м св VERB нпрх (на височина или тегло)

Преводи за придавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

придавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文