приятел в PONS речника

Преводи за приятел в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прия̀тел <-ят, -и> СЪЩ м, прия̀телк|а <-ата, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за приятел в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

приятел Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文