трето в PONS речника

Преводи за трето в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

трѐто-2 първа съставна част

трето → трети I.

Вижте също: трѐти

II.трѐти ПРИЛ в съчет. с част

Индивидуални преводни двойки

Преводи за трето в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

трето Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文